คลิ๊กสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด

กว่า 20 ปีที่ยืนหยัด

เกี่ยวกับเรา

เราเหมาะกับคุณหากคุณ...

เป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ เป็นธุรกิจให้บริการ

เป็นธุรกิจที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชอบการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย  และสามารถประยุกต์ใช้

    ตามสถานการณ์

ชอบการทำงานที่นำเสนอทางเลือก และอธิบายผลดี ผลเสียในแต่ละทางเลือกได้

ชอบทำงานกับหน่วยงานที่พัฒนาตลอดเวลา

ถูกต้องจึงกล้าขอคืนภาษี

KAC มั่นใจในความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ว่าเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี และปรับปรุงให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร ในการคำนวณภาษี เราจึงขอคืนภาษีตามสิทธิที่ลูกค้าของเรามี

 

(ปี 2556: จำนวนภาษีที่ได้คืน คิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่าที่ขอคืน)

ประวัติบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด

 รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษา ด้านบัญชี และ ภาษีอากร เรามีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์จากการทำงานอันยาวนาน มีความยินดี ให้บริการแด่ทุกท่าน ด้วยคุณภาพ ซื่อสัตย์ ราคายุติธรรม

   จดทะเบียน ตุลาคม 2540

   พนักงานจบการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับ

       ปริญญาตรีทางบัญชี

   จำนวนลูกค้า 130 ราย (ข้อมูลมกราคม 2553)

สำนักงานบัญชีตัวแทน

KAC คือสำนักงานบัญชีตัวแทน หรือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก กรมสรรพากร ให้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีหรือดำเนินการ อื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

 KAC คือ สำนักงานบัญชีคุณภาพ หรือ สำนักงานบัญชีที่ ผ่านการตรวจ ประเมินรับรองคุณภาพการทำงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ    เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี

 KAC เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็น นิติบุคคลจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี ในประเทศไทย

 KAC เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การทำงานจากกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งสองหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องการเสียภาษี การจัดทำบัญชี และการนำส่งงบการเงิน ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ถึงความถูกต้อง น่าเชื่อถือในคุณภาพการทำงาน ทั้งในการจัดทำบัญชี และ ภาษีอากร

20

จำนวนปีประสบการณ์

15

จำนวนพนักงาน

111

จำนวนลูกค้า

90%

ลูกค้าขอคืนภาษีได้ร้อยละ

ข้อมูลผู้บริหาร

นายนฤทธิ์ กาญจนจุล

2536 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

         กระทรวงพาณิชย์)

2541 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายภาษีอากร

         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 เป็นผู้สอบบัญชีในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สอบบัญชี

         ของกรมสรรพากร (กรมสรรพากร)

ลูกค้าของเรา

บริการสิ่งพิมพ์

ร้านอาหาร

เอเชียคิทแพ็คพริ้น บจก.

เอกบูรพา อินเตอร์พริ้นท์ บจก.

ไฮบริด พับลิชชิ่ง หจก.

กาเเล็ง บจก.

Let's Sea Hua Hin

แอนดี้แอนด์พาร์ทเนอร์

บางหวาน แฟมิลี่

สมาคม

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่ง

   ประเทศไทย

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ซีเอ็มจี คอนซัลติ้ง บจก.

ออฟ-ไอซ์ รีสอร์ท แอนด์

    เรสเตอร็องต์ แมนเนจเม้นท์ บจก.

แอคเซส-ยุโรป บจก.

อีส ดีไซน์ บจก.

ทราเวล แอนด์ ฟิวเจอร์

    พร็อพเพอร์ตี้

ที่ปรึกษาประกันชีวิต

ประกันภัย

รฐพลไชยสาร บจก.

เพชร พร่างพราว บจก.

ชุมทอง 24 เค 18 บจก.

ภูภีม โบรคเกอร์ บจก.

ลิปิศิริกุล บจก.

ดรัม แอนด์ ดรีม บจก.

มนต์ชัยนนท์ บจก.

เค.สตรองค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

ชุมทอง 24 เค 179

ชุมทอง 24 เค 27

ยูทรี

เกรซ ยูนิตี้

หอพัก

บ้านนภา

ยุวนะชัย บจก.

บ้านอยู่ดี บจก.

บ้านสบายใจ บจก.

นภาเพลส โดยคุณนภา สุภานุรัตน์

แบมบู ฟอร์เรสท์

จำหน่ายอุปกรณ์

เทคโนโลยี

ประสพทรัพย์ บจก.

ได้รับการส่งเสริม

การลงทุน (BOI)

ทิพวิน ฟาร์ม บจก.

วีวัน โพลทรีย์ บจก.

ตกแต่งภาย

ในและออกแบบ

นนท์ การงาน หจก.

ซีจี กราฟฟิค หจก

เก้าพันกรุ๊ป บจก

ซอฟต์แวร์/เกมส์/เทคโนโลยี

ไอ ดิจิตอล คอนแนคท์ บจก.

บูท 99 บจก.

เกมอาร์อัส บจก.

เจมิไนน์ สตูดิโอ

สวิส เมจิก

ซอฟท์แพลน แบงคอค

ดีซี เพอร์เฟค

บริการรถเช่า

เทรดดิ้ง

ธราภา

อาร์.ไอ.เค. (ไทยแลนด์)

เอเชีย เมททัล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)

เทรดเน็ต

ทลอส กรุ๊ป (ประเทศไทย)

ที.ไซเคิล 52 หจก.

เพ็ท โพรเทคท์

ที - ไซเคิล 52 เอ็นจิเนียริ่ง

อมตะธานี

บิ๊ก โอ

โรจน์ธนะ เทรดดิ้ง

สมชาย คาร์เรนท์แอนด์ทรานสปอร์ต

    บจก.

พรชัยคาร์เร้นท์ บจก.

ขนส่ง

เอ พี ทรานสปอร์ต หจก.

สาครเกษม ทรานสปอร์ต

เบทเทอร์อินเตอร์กรุ๊ป

บริการทางการแพทย์

สิริกร อิมเพรสชั่น บจก.

อิลัน ไวทัลแอนตี้เอจจิ้งโปรดักส์

บริการจัดหาพนักงาน

ทรัพย์ธีรัตต์ บจก.

พสิษฐ์เอาต์ซอร์ส

บริการออกาไนเซอร์

เอไลฟ์  คอนซัลติ้ง บจก.

ไอเดียเพลิน หจก.

บริการด้านการศึกษา

เอสพีที เวนเจอร์ บจก.

โรงเรียนสอนภาษาพร้อมพงษ์

ปรมทรัพย์ บจก.

อื่นๆ

แมชชีนเน็กซ์ บจก

บลูม โปรดักชั่น เมโทรโลจี

    (สนง.ผู้แทน)

เอ็มดับบลิววี (ประเทศไทย) บจก.

แลนดอลท์

บริการของเรา

บริการทางบัญชี
และภาษีอากร

KAC ยินดีนำเสนอบริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ อันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

    ให้บริการทางบัญชี และภาษีอากร

    ให้บริการตรวจสอบบัญชี

    ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ

    ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร

ขอบเขตและวิธีการทำงาน

 

    บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหว

       สินค้า) นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

    สามารถแสดงรายงานการเงินคือ งบกำไรขาดทุน งบดุล จำนวนภาษี

       เงินได้นิติบุคคลทุกเดือน

    ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จะจัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท

       สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดส่งมอบให้กิจการ

    จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการมาทำการตรวจสอบ

       ความถูกต้องของงบการเงิน

    สำนักงานจะนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการ

       แก่กรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นแก่

       กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริการตรวจสอบ

บัญชี

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม

    มาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้เรายัง

       ให้บริการ

    ตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

       โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

บริการที่ปรึกษา

KAC มีความชำนาญเป็นพิเศษ ในการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

     อยากทำบัญชีเอง แต่ไม่มั่นใจในตัวพนักงานบัญชี

     พนักงานบัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร

     ไม่มั่นใจว่างบการเงินที่พนักงานบัญชีทำอยู่ ถูกต้อง เชื่อถือได้หรือไม่

     ซื้อโปรแกรมบัญชีมาใช้ แต่ทำงานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์

     ข้อมูลทางบัญชีที่ผ่านมาเชื่อไม่ได้ ต้องการหาข้อเท็จจริงเพื่อเริ่มต้นใหม่

บริการจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ

และชำระบัญชีนิติบุคคล

 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้

   จองชื่อ

   จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

   การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน

      www.dbd.go.th

   ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

   จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( อาจไม่จำเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้น

      หรือรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท )

   การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

      สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.rd.go.th

 

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

   จองชื่อ

   จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

   การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน

      www.dbd.go.th

   ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

   จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( อาจไม่จำเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้น

      หรือรายได้ต่อปีไม่เกิน1.8 ล้านบาท )

   การจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

      สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่าน www.rd.go.th


* การจดทะเบียนเป็นนิติกรรมทางกฎหมายอย่างหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันท่าน

  ในอนาคต ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนกระทำนิติกรรมใดๆ

บัญชีออนไลน์

บัญชีออนไลน์

KAC ปัจจุบันซอฟต์แวร์บัญชียอดนิยมต่างๆ ได้มี การเปลี่ยนแปลงขึ้นไป ทำงานบน cloud platform เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ รุ่นบุกเบิก สัญชาติไทยอย่าง Express หรือ Tech start-up หน้าใหม่ ไฟแรง ที่กวาดรางวัล มากมายอย่าง flowAccount

 

รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นรู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศอย่าง Quickbooks online หรือ Xero

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม บัญชีออนไลน์ คืออะไร ดีอย่างไร คลิกที่

 

https://www.flowaccount.com/ หรือ

https://www.xero.com/ หรือ

https://quickbooks.intuit.com/

 

เมื่อดูจากแนวโน้มแล้ว ในไม่ช้าการให้บริการ ทำบัญชีก็คงจะเปลี่ยนไปให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของ รัฐบาลในการผลักดันให้เกิด “ประเทศไทย 4.0”

 

การปรับตัวคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คนในแวดวงธุรกิจคงต้องมี หากพิจารณาดูแล้วว่า บริการ ทำบัญชีออนไลน์จะเพิ่มโอกาสในการ ปรับตัวให้ธุรกิจได้ อย่ากังวลที่จะติดต่อมาที่ สำนักงาน

 

เรายินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

 

อัตราค่าบริการ

K1

เริ่มต้นที่

฿9,000

ต่อปี



K-ONE (เริ่มต้น 9,000 บาทต่อปี)

เหมาะสำหรับธุรกิจเริ่มใหม่

มีรายการค้าไม่เกิน 20 รายการใน 1 ปี

เราจะบันทึกบัญชีปีละครั้ง

GET IT NOW

K2

เริ่มต้นที่

฿15,000

ต่อปี



K-TWO (เริ่มต้น 15,000 บาทต่อปี)

เหมาะสำหรับธุรกิจเริ่มใหม่

มีรายการค้าไม่เกิน 5 รายการใน 1 เดือน

หรือไม่เกิน 60 รายการใน 1 ปี

เราจะบันทึกบัญชีทุกรอบ 6 เดือน ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาด

ในสาระสำคัญของงบการเงิน

GET IT NOW

K3

เริ่มต้นที่

฿24,000

ต่อปี



K-THREE (เริ่มต้น 24,000 บาทต่อปี)

เหมาะสำหรับธุรกิจใหม่ที่เริ่มก้าวเดินอย่างมั่นคง มีรายการค้าไม่เกิน 10 รายการใน 1 เดือน

หรือ 120 รายการใน 1 ปี

เราจะบันทึกบัญชี ทุกรอบ 3 เดือน ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

จะไม่หลุดจากการรับรู้ของท่าน

GET IT NOW

ฝึกงานกับเรา...ดีอย่างไร

ความรู้สึกที่มาวันแรกพี่ๆ ทุกคนดูแลพวกผมดีมากเป็นกันเอง มีปัญหาอะไรพี่เค้าก็มาช่วยตลอด ไม่เคยด่าผมที่ผมทำงานไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะผมไม่ค่อยเก่งเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่จะคอยสอนว่าทำแบบนี้มันเร็วกว่า และดูแลเทคแคร์เหมือนครอบครัว ไม่เหมือนพนักงานกับเด็กฝึกงาน แต่เหมือนพี่กับน้องมากกว่า เวลามีงานมาซ้อนกันเยอะๆ เห็นผมเครียดพี่จะชวนผมคุยสนุกเฮฮ่า แล้วหากิจกรรมทำกันไม่ให้เครียด ผมรู้สึกขอบคุณพี่ทุกคนที่รับผมมาฝึกงานที่่นี่ ทำให้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างขอบคุณครับ

นายจิรทีปต์ เสนดำ

 

 

ตั้งแต่ผมได้ฝึกงานที่สำนักงานคราฟท์เป็นสำนักงานที่ให้ความรู้สึกเหมือน ครอบครัว พี่ๆ ทุกคนน่ารัก อัธยาศัยดี สอนงานเข้าใจเป็นกันเองมาก ขอขอบคุณอะไรหลายๆ อย่างที่ทำให้ได้มาฝึกงานที่นี้ีครับ ขอบคุณครับ

 นายธงชัย จิตรสมบูรณ์

 

 

ดิฉันได้รับการฝึกงานที่สำนักงานบัญชีคราฟท์ เริ่มงานที่นี้วันแรก รู้สึกว่าพี่ๆ และน้องทุกคนน่ารักเป็นกันเองมากคะ ได้รับการสอนงานที่ดี ไม่เข้าใจในส่วนของงานที่ทำ พี่ๆ ก็จะบอก และอธิบายให้เราทำความเข้าใจในเนื้องานก่อนถึงจะลงมือทำงาน  การเรียนงาน  คุยงานเป็นกันเองมากคะ

สอนง่าย ละเอียด เข้าใจ ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนอกบทเรียน ไม่ว่าจะเป็นการลงโปรแกรม ดูเอกสาร จัดเอกสาร สแกนงาน อัพโหลดไฟล์ หาเอกสาร คัดแยกเอกสาร การแนะนำทางด้านอื่นๆ ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ และเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆ ในสายงานที่ไม่เคยทำมาก่อน

นางสาวธิชา พรหมแสนวิเศษ

 

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด คือได้ทำงานที่ตรงตามสายวิชาชีพที่เรียนมาจริงๆ ซึ่งการเรียนในห้องเรียนจะเป็นแค่เพียงทฤษฎี แต่พอได้มาฝึกปฏิบัติงานจะมีทักษะจากการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะ พี่ทำงานก็ใจดี คอยช่วยเหลือตลอดเวลาไม่เข้าใจ

นางสาวจุฑามาศ  แซ่ลิ้ม

 

ร่วมงานกับเรา

ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ

เพื่อร่วมงานกับ KAC เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน

 

1. พนักงานประจำ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติดังนี้

จบปริญญาตรีสาขาบัญชี

มีการใช้เหตุผลที่ดี

 

2. พนักงานพาร์ทไทม์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติดังนี้

กำลังศึกษาในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชีี

มีการใช้เหตุผลที่ดี

 

* สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อเรา

 

ความเห็นของลูกค้า

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บจก .สำนักงานบัญชีคราฟท์

246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ชั้น 3 ห้อง 303-304 ซ.อ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

โ ท ร ศั พ ท์

โทร: 66 2333 0208

อี เ ม ล์

info@kac.co.th

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.



Copyright © 2016 KRAFT ACCOUNTING OFFICE Co.,Ltd. All rights reserved.

บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด

246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ชั้น3 ห้อง 303-304 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร: 66 2333 0208

อีเมล์: info@kac.co.th

TH EN